Privacy verklaring

Privacyverklaring van Stichting Hijiri

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

De stichting maakt gebruik van clouddiensten om gegevens te bewaren. De stichting gebruikt uitsluitend gerenommeerde diensten en vertrouwt erop dat deze hun diensten conform de wet en zorgvuldig uitvoeren.

De stichting Hijiri geeft hieronder per communicatievorm welke gegevens van u verkregen worden en wat de stichting daarmee doet.

Website

De stichting verzamelt geen informatie over personen die de website bezoeken. De hosting-partij Webreus.nl verzamelt met het programma NedStat het aantal bezoekers en de landen vanwaar de bezoekers komen. Deze gegevens worden door de stichting niet herleidt naar personen. Naar personen herleidbare informatie van webbezoekers wordt door de stichting niet gedeeld met derden.

E-mailberichten via info@Hijiri.org en berichten per post
Als u berichten naar de stichting stuurt via dit e-mailadres wordt uw bericht opgeslagen op de berichtenserver bij onze hostingpartij Webreus BV. Het bestuur van de stichting kan alle binnenkomende berichten lezen. Post voor de stichting komt binnen op het vestigingsadres van de stichting. De secretaris van de stichting neemt post in bewaring. De leden van het bestuur zullen reageren op inkomende berichten. De berichten blijven 2 jaar bewaard, waarna ze vernietigd worden.

Berichten waarin rechtshandelingen of feitelijke handelingen in de zin van het Nederlands privaat en publieksrecht, worden gedaan bewaren we 7 jaar. Denk hierbij aan schenking, levering van goederen of diensten, huurovereenkomsten en dergelijke. Na afloop van deze termijn van 7 jaar worden deze berichten vernietigd.

 

Activiteiten

Als u deelneemt aan activiteiten, bewaren we uw naam en e-mailadres om met u te kunnen communiceren. Als u toestemming heeft gegeven bewaren we deze gegevens om u op de hoogte te houden van toekomstige activiteiten. Als u geen toestemming geeft verwijderen wij deze gegevens uit onze bestanden drie maanden na afloop van de activiteit.

Donateurs

De stichting houdt een lijst bij van de namen en e-mailadressen van haar donateurs. Zo kan de stichting haar donateurs servicemails en de nieuwsbrief versturen.

Betalingen

Als u betalingen doet aan de stichting staat uw naam, adres en bankrekeningnummer op het bankafschrift. Met deze informatie doet de stichting niets. Wij vertrouwen erop dat onze bank, Triodos Bank, zorgvuldig met deze gegevens omgaat.

Als u betalingen van de stichting ontvangt hebben wij uw naam en bankrekeningnummer nodig om de betaling te kunnen uitvoeren. Met deze gegevens doet de stichting verder niets. Wij zijn wettelijk verplicht betalingsgegevens 7 jaar te bewaren.