ANBI

De stichting heeft de culturele ANBI status.

Voor donateurs betekent de ANBI erkenning door de Belastingdienst van de stichting dat hun gift aan de stichting fiscaal aftrekbaar is.

De officiële en de publieksbekende naam van de stichting

Officiële naam: Stichting Hijiri Shakuhachi

Publieksbekende naam: Hijiri Shakuhachi

KvK nummer: 69791821

RSIN nummer: 858013708

Contactgegevens

Stichting Hijiri Shakuhachi
p/a Sportlaan 14
6681CE Bemmel

info@hijiri.org
www.hijiri.org

Doelstelling Hijiri Shakuhachi

Het vergroten van de bekendheid van de shakuhachi en het gebruik van de shakuhachi in de uitvoerende kunsten, het bevorderen van het niveau van het shakuhachi spel en het voortzetten van de traditie van het shakuhachi spel.

Beleidsplan 2020-2021 Hijiri Shakuhachi

Download het actuele beleidsplan hier.

Beloningsbeleid

Het bestuur vervult haar functie onbezoldigd.

Downloads

Statuten stichting Hijiri Shakuhachi.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019