Activiteiten

Zo juist is verschenen het boek:

De weg van het bamboe

De shakuhachi en de beoefening van sui-zen

De shakuhachi, was eeuwenlang het instrument van rondtrekkende bedelmonniken in Japan. In de 17e eeuw verenigden ze zich in de Fuke zen traditie, een tak van het rinzai zenboeddhisme. Ze speelden op de shakuhachi als vorm van meditatie, die tegenwoordig sui-zen, ofwel ‘zen-blazen’, wordt genoemd. Hoewel er officieel aan deze traditie in 1877 een einde kwam, is de beoefening van sui-zen voor een deel overgeleverd en vindt er tegenwoordig een opleving plaats van deze vorm van zen beoefening. Dit boek is geen lesboek om de shakuhachi te leren bespelen. Het boek gaat over wat de shakuhachi is, over haar veelzijdige geschiedenis, over de shakuhachi als werktuig van zen, over sui-zen en over de zoektocht naar het absolute geluid, die geen zoektocht is.

Recente activiteiten

Shakuhachi en shamisen masterclass en concert

door Fukuda Teruhisa (shakuhachi) en Kineya Shiho (shamisen).

26 & 27 augustus 2018

Locatie Shofukan, Charloisse Kerksingel 32-14, 3082 DB Rotterdam.

Shakuhachi-grootmeester FUKUDA Teruhisa (福田 輝久) is de oprichter van de Hijirikai ensemble en school. Hij kwam voor de eerste keer naar Nederland. Op zondag 26 augustus 2018 om 20:00 uur gaven Fukuda Teruhisa (shakuhachi) & Kineya Shiho (shamisen) een uniek concert in Nederland. Deze twee wereldberoemde artiesten speelden een gevarieerde repertoire van traditionele en moderne muziekstukken, waaronder de wereld première van de Japanse componist Kei Daigo.

Foto’s links: het concert, Foto’s rechts: de masterclass.